หมวกปีกรอบ

พรีเมี่ยม

หมวกปีกรอบ มีชื่อเรียกหลากหลาย ตามลักษณะหมวก ตามการใช้งาน และตามการพบเจอในเหตุการณ์ต่างๆ เช่น หมวกบัคเก็ต หมวกซาฟารี และหมวกขอทาน หมวกเหล่านี้มีลักษณะปีกหมวกวนรอบตัวหมวก ตัวหมวกจะมีลักษณะคล้ายถัง บ้างก็โค้งตามลักษณะศีรษะเป็นครึ่งวงกลม หมวกชนิดนี้จะไม่มีหน้าหมวก เนื่องจากรอบใบมีลักษณะเหมือนกัน สามารถเลือกทำโลโก้ได้ตามความต้องการ

รูปแบบ

หมวกปีกรอบ โลโก้ PTT - 1
หมวกปีกรอบ โลโก้ Chiewlarn - 2

ที่ใช้ในการทำหมวกปีกรอบ

ผ้าที่ใช้ในการทำหมวกมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า ชนิดผ้าได้รับความนิยมในการทำหมวกปีกรอบ ได้แก่ ผ้าพรีส 20×10 ผ้าดีวาย และผ้าคอมทวิว

แผงสีผ้าพรีส 20x10
ผ้าดีวาย
ผ้าคอมทวิว

การทำ บนหมวกปีกรอบ

การทำโลโก้บนหมวก สามารถทำได้ทั้งงาน สกรีน  งานปัก และการติดป้ายแท็ก ขึ้นอยู่กับรูปแบบโลโก้ของลูกค้า การใช้งาน และชนิดของหมวก

การสกรีนหมวก

หมวกปีกรอบ สามารถสกรีนโลโก้ได้ตามขนาดหมวก เนื่องจากหมวกปีกรอบไม่มีรอยต่อระหว่างชิ้นหมวก ขนาดที่เหมาะในการทำโลโก้คือ 12×7 ซม. งานสกรีนจะเป็นการสกรีนสีตาย ไม่สามารถไล่สีได้

การปักหมวก

หมวกปีกรอบ นิยมทำโลโก้ด้วยวิธีการปัก สามารถปักได้รอบตัวหมวก ความสูงของโลโก้ได้ไม่เกิน 7 ซม. สามารถปักสีได้สูงสุด 15 สี งานปักทำให้สินค้ามีมูลค่าสูงขึ้นจึงได้รับความนิยมมากกว่างานสกรีน

การติดป้ายแท็ก

หมวกปีกรอบ  สามารถติดป้ายแท็กได้รอบตัวหมวก ทั้งด้านนอกติดตรงปีกหมวกและด้านในหมวก ขึ้นอยู่กับแบบ และการใช้งานของลูกค้า โดยป้ายแท็กมีหลายชนิดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ป้ายงานพิมพ์ งานทอ เนื้อผ้าที่ใช้ทำป้ายขึ้นอยู่กับรูปแบบโลโก้ การใช้งาน และงบประมาณของลูกค้า

ตารางราคา

  • 100 ใบ
  • 300 ใบ
  • 500 ใบ
ชนิดผ้า 100 ใบ300 ใบ500 ใบ
ชนิดผ้า
ราคา / ใบ
ราคา / ใบ
ราคา / ใบ
ดีวาย14010590
คอมทวิว14511095
พรีส 20x10150115100
--มากกว่านี้ 500 ใบ สอบถาม

ขั้นตอนการ

เลือกแบบหมวก

ขั้นต่ำ 100 ใบ ใช้เวลา 7-30 วัน

LOGO

งานสกรีน, งานปัก (เรียบ/นูน), ป้ายแท็ก

ยืนยันแบบ + มัดจำ

เมื่อลูกค้าพิจารณาแบบ Artwork เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการชำระเงินมัดจำในจำนวน 40%

รับสินค้า

เมื่อสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะแจ้งและยืนยันวันในการส่งสินค้า