บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด

รับผลิต และนำเข้าสินค้า พรีเมี่ยม ซึ่งสินค้าของเรานั้นเรามีทั้งสินค้าที่นำเข้าและผลิตเองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเราตระหนักว่าสินค้าต่างๆที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจให้เราผลิตนั้น เป็นสินค้ามีการติดแบรนด์ของลูกค้าทั้งสิ้น ซึ่งแต่ละแบรนด์ของลูกค้าล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้น เราจึงตระหนักว่าสินค้าทุกชิ้นที่เราส่งไป เราถือคุณค่าของแบรนด์นั้นๆไว้ด้วย เราจึงมุ่งมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าเราเข้าใจถึงความรู้สึกของลูกค้าในการติดต่อประสานงาน เราจึงตั้งใจให้ลูกค้าได้รับการบริการจากฝ่ายต่างๆด้วยความเป็นมิตรแล้วเราจะเติบโตเคียงข้างไปกับลูกค้าของเรา

ประวัติบริษัท

บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2553 เริ่มต้นจากการเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี ได้เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนมาเป็นบริษัทจำกัด แต่ยังคงตั้งชื่อเดิม ชื่อเต็มว่า “บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด” สถานที่ตั้ง 2 ซอยประชาอุทิศ 9 ถนนประชาอุทิศแขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 (ที่ตั้งปัจจุบัน) ครั้งแรกเริ่มจัดตั้งบริษัท มีผู้ดำเนินการเพียง 2 ท่าน คือ คุณวรพล วงศ์ธนาสุนทร และคุณสุพัชร ศรีดารณพ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทร่วมกัน สินค้าของเรานั้นครอบคลุมทุกความต้องการที่เป็นสินค้าพรีเมี่ยมทั้งหมด มากกว่า 1,000 รายการ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริษัทได้จดทะเบียน DBD Registered กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าที่ดีมีคุณภาพให้มีความแปลกใหม่อยู่เสมอ ให้การบริการที่ประทับใจ เพื่อความพอใจของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าที่ดีมีคุณภาพให้มีความแปลกใหม่อยู่เสมอ ในการบริการที่ประทับใจ

พันธกิจ (Mission)

ต่อสังคม : เป็นบริษัทที่รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ
ต่อลูกค้า : มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี สินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม
ต่อพนักงาน : พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และ มีความสุขในการทำงาน พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

นโยบายบริษัท

เป็นผู้นำในอนาคตด้านบริการสินค้าของ พรีเมี่ยมอันดับต้นๆขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่จากฐานกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีอยู่ รวมทั้ง พัฒนาพนักงาน พัฒนาสินค้า พัฒนาบริการ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เราจะดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย

ทีมงาน

คุณวรพล  วงศ์ธนาสุนทร

คุณสุพัชร ศรีดารณพ

Sales Executive
คุณวิภาวี  สมหา (ส้ม)

พนักงานขายต้องเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี และต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงจะทำให้การชื้อขายนั้นเป็นไปโดยราบรื่น

Web developer
คุณพิสุทธิ์พร คงสาโรจน์ (แอม)

การจัดทำเว็บไซต์ นอกจากความสวยงาม ต้องคำนึงถึงการใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อ่าน หรือลูกค้าเป็นสำคัญ

Production Planning
คุณสุนิสา อุ้มหงษ์ (แป้ง)

ฝ่ายจัดซื้อ สิ่งที่สำคัญคือ การควบคุมดูแลระยะเวลา และความเรียบร้อยของตัวสินค้าที่ผลิตให้มีคุณณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้า

Finance and Accounting Officer
คุณเพ็ญนภา ดีนาน (เพ็ญ)

การทำงานบัญชี เป็นการตรวจสอบ ดูแล รายรับรายจ่ายของบริษัท การออกเอกสารจ่าย หรือตรวจเอกสารรายรับของบริษัทจึงต้องเป็นไปอย่างถี่ถ้วน

Graphic designer
คุณพิเชษฐ์ โอสถานนท์ (กอล์ฟ)

หน้าที่ของกราฟิกคือการออกแบบงานให้ตรงกับความต้องการลูกค้า และทำให้ผู้ได้รับต่อเกิดความประทับใจในตัวสินค้าที่สุด

Production
คุณเกียรติศักดิ์ คงสาโรจน์ (ต้น)

การทำโลโก้บนตัวสินค้า เป็นการตีแบรนด์ การโฆษณาสินค้าของลูกค้า ดังนั้นเราจึงใส่ใจในรายละเอียด อย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

Warehouse Admin
คุณกรวิชญ์ คงสาโรจน์ (อาร์ม)

เรามีหน้าที่ทำให้ลูกค้า ได้รับสินค้าในจำนวนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสินค้าที่ได้รับต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

Driver
คุณจิรศักดิ์ แก้วคง (เฟย)

การจัดส่งสินค้า นอกจากการจัดส่งที่รวดเร็วแล้ว ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของสินค้าต้องอยู่ครบถ้วนจนกว่าจะถึงมือลูกค้าด้วยเช่นกัน