ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัทของเรามีทีมงานที่มีความชำนาญ และเข้าใจในตัวสินค้า คอยให้คำปรึกษา ประสานงาน และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า โรงงานผลิต และขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ออกแบบ หรือแนะนำรูปแบบสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด ทีมงานฝ่ายขายของเราจะประสานและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าตั้งแต่เริ่มการสั่งซื้อ ตลอดจนการผลิตและส่งสินค้าจนถึงมือลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย

ฝ่ายออกแบบ (Graphic Design)

การออกแบบ การวางโลโก้ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการทำให้มองเห็นภาพสินค้าที่เราต้องการเจ้าหน้าที่จะทำการออกแบบ และจัดทำ Artwork วางโลโก้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้พิจารณาก่อนการขึ้นตัวอย่าง การยืนยันแบบอาร์ตจะทำให้การขึ้นตัวอย่าง และการผลิตเกิดความถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถทำให้ไว้วางใจได้ว่าสินค้าจะผลิตออกมาได้เหมือนแบบจาก Artwork และที่สำคัญเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า ทางเรารับออกแบบ และจัดวาง Artwork ฟรี!!!

ฝ่ายไอที (Web Developer)

การจัดทำเว็บไซต์ เป็นส่วนสำคัญในการแนะนำ และแจ้งรายละเอียดต่างๆของสินค้าแต่ละชนิด บนหน้าเว็บไซต์เหมือนเป็นแค็ตตาล็อกออนไลน์ที่ไว้คอยให้บริการลูกค้า การทำเว็บไซต์จึงต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า และการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆภายในเว็บไซต์เป็นอย่างมาก

ฝ่ายจัดซื้อและวางแผนการผลิต

เมื่อลูกค้าสรุปแบบสินค้า และโลโก้เรียบร้อยแล้ว ทางแผนกจัดซื้อจะดำเนินการประสานงานกับทางฝ่ายผลิต ร่วมวางแผนการผลิตถึงรูปแบบของชิ้นงาน และระยะเวลาในการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดการใช้งานของลูกค้า

ฝ่ายบัญชี

เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว แผนกบัญชีจะดำเนินการตามยอดสินค้าและออกเอกสารให้ตามขั้นตอน คือ ลูกค้าจะต้องชำระเงินมัดจำ 40% ก่อนการดำเนินงาน และชำระที่เหลือ 60% ในวันส่งสินค้าด้วยวิธิการต่าง โดยทางบัญชีจะออกเอกสารแจ้งยอดชำระ และออกใบเสร็จให้ลูกค้าหลังจากที่ได้รับการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายผลิต

การออกแบบ การวางโลโก้ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการทำให้มองเห็นภาพสินค้าที่เราต้องการเจ้าหน้าที่จะทำการออกแบบ และจัดทำ Artwork วางโลโก้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้พิจารณาก่อนการขึ้นตัวอย่าง การยืนยันแบบอาร์ตจะทำให้การขึ้นตัวอย่าง และการผลิตเกิดความถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถทำให้ไว้วางใจได้ว่าสินค้าจะผลิตออกมาได้เหมือนแบบจาก Artwork และที่สำคัญเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า ทางเรารับออกแบบ และจัดวาง Artwork ฟรี!!!

ฝ่าย QC ตรวจสอบคุณภาพ

หลังจากกระบวนการผลิต ทั้งสินค้าที่มีในสต๊อก และสินค้าสั่งผลิต จะถูกส่งมายังฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรงตามแบบมาตรฐาน พร้อมบรรจุลงกล่องเพื่อเตรียมส่งไปยังลูกค้าในขั้นตอนต่อไป

ฝ่ายจัดส่ง

เมื่อถึงกำหนดวันส่งสินค้าพนักงานจัดส่งจะเข้ารับสินค้าที่โกดังเก็บสินค้า ตรวจสอบสินค้าละนำส่งลูกค้าตามแผนที่ที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา โดยเจ้าหน้าที่จะทำการโทรแจ้งลูกค้าก่อนเข้าไปส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมตัว และสอบถามความสะดวกของลูกค้าในการรับสินค้า ด้วยการโดยทางเรามีบริการส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฟรี!!! หากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ทางเราจะนำส่งกับทางขนส่งเอกสาร รถทัวร์ รถตู้ ตามที่ลูกค้าสะดวกรับสินค้า คิดค่าขนส่งตามจริง ทางเราจะดูแลลูกค้าจนกว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยแน่นอน