1. แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ เพื่อออกใบเสนอราคา (รูปทรง, สีด้าม, ความเข้มดินสอ, แบบปลายด้าม, จำนวนสินค้า, จำนวนสี และตำแหน่งโลโก้, กำหนดวันใช้งาน)

ตัวอย่าง : ดินสอไม้ ทรงสามเหลี่ยม ตัวด้ามสีดำ 1 สี เคลือบเงา ไส้ 2B ปลายจุ่มก้น จำนวน 5,000 แท่ง ใช้งานวันที่ 16/12/62

2. สั่งซื้อสินค้า / ส่งไฟล์ LOGO

ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าโดยส่งเอกสารกลับเข้ามาให้ฝ่ายขาย ดังนี้

2.1 ใบสั่งซื้อ หรือเซ็นยืนยันการสั่งซื้อท้ายใบเสนอราคา

2.2 แนบเอกสารประกอบการสั่งซื้อ

  • กรณีนิติบุคคล : ภพ.20, หนังสือรับรองบริษัท, แผนที่
  • กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน, แผนที่

2.3 ส่งไฟล์โลโก้สำหรับวาง Artwork (ไฟล์ Ai / PDF)

3. ชำระเงินมัดจำ จำนวน 40%

4. ยืนยันแบบ Artwork

ลูกค้าตรวจสอบ และยืนยันแบบ Artwork เพื่อดำเนินการขึ้นตัวอย่าง

หมายเหตุ : ถ้าลูกค้ายืนยันแบบตาม Artwork แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรูปแบบโลโก้ได้ หากมีการแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

5. ตรวจสอบสินค้าตัวอย่าง / แจ้งลงงานผลิต

ลูกค้าตรวจสอบแบบและสีโลโก้จากตัวอย่างงานจริง เพื่อยืนยัน และแจ้งลงงานการผลิต

6. รับสินค้า / ชำระเงินยอดที่เหลือ 60%

ลูกค้ารอการผลิตสินค้าตามระยะเวลาและรับสินค้าในวันที่นัดหมาย ชำระเงินยอดที่เหลือ 60%

หมายเหตุ : สามารถหักภาษีสั่งทำของ 3% ได้