1. ชำระเงินสด

  • ชำระด้วยเงินสด ที่สำนักงาน ออฟฟิศของบริษัท
  • ชำระด้วยเงินสด กับพนักงานเก็บเงินของบริษัทฯ

2. สั่งจ่ายเช็คในนามบริษัทฯ

จ่ายเช็คชำระค่าบริการ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด”

3. โอนเงินผ่านธนาคาร

โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท โดยใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้เอทีเอ็ม ตามรายละเอียดดังนี้

  • เลขที่บัญชี 086-253451-2
  • ชื่อบัญชี บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ / สาขาถนนสุขสวัสดิ์
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

4. พร้อมเพย์

  • พร้อมเพย์ 0105554043118
  • ชื่อบัญชี บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด