ของขวัญวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ปี 2562

ข้อมูลกิจกรรม : บริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกๆคน โดยปีนี้เรามอบของขวัญให้กับพนักงาน  ซึ่งของขวัญนั้นคือ ชุดเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รุ่นแรกของรัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารในการจัดกิจกรรมนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและเป็นกำลังสำคัญขององค์กร รวมไปถึงให้พนักงานระลึกว่า เหรียญที่ได้รับนั้น คือการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด จัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับพนักงานทุกคน  โดยการมอบของขวัญในครั้งนี้คือ ชุดเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รุ่นแรกของรัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ซึ่งลักษณะของแต่ละเหรียญมีดังนี้  ด้านหน้าเหรียญทุกชนิดราคา กลางเหรียญมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวาฉลอง พระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า เบื้องขวามีข้อความว่า “มหาวชิราลงกรณ” เบื้องซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ 10” ด้านหลังเหรียญทุกชนิดราคา กลางเหรียญมีอักษรพระปรมาภิไธย วปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ เบื้องบนมีข้อความว่า “ประเทศไทย” และคำว่า “พ.ศ.” และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกชนิดราคาของเหรียญ สำหรับเหรียญชนิดราคา 5 บาท และ 50 สตางค์ ลวดลายด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญวงในเป็นรูปสิบเหลี่ยม การมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นกำลังสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร และเพื่อแสดงความขอบคุณที่พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อองค์กร