กระดาษก้อน โลโก้ OXA

หน้าแรก / Products / กระดาษก้อน โลโก้ OXA

กระดาษก้อน โลโก้ OXA

กระดาษก้อน โลโก้ OXA

ใช้สำหรับจดบันทึก จดโน้ตข้อความต่างๆ

หรือเพื่อเตือนความจำ จะเป็นการเขียนโน้ต

ขนาด : 4×4 นิ้ว

ปกหน้า : กระดาษอาร์ต 160 แกรม พิมพ์4สี

ปกหลัง : กระดาษอาร์ต 160 แกรม พิมพ์ 4 สี

เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม 200 แผ่น

เข้าเล่ม : กาวหัวฉีกได้

บรรจุ : ถุงแก้ว 1:1

ขั้นต่ำ : 300 ก้อน

ราคา : 13-52 บาท

PO : PPO 6470

Sale : AOM

Description

Title

Go to Top