PremiumS ขอขอบคุณ

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บุคคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ให้ความไว้วางใจ ในการสั่งซื้อสินค้าพรีเมี่ยมกับทาง PremiumS อย่างต่อเนื่อง ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการลูกค้าอีกในโอกาสต่อไป

ร่มพับ ด้ามเหล็ก โลโก้ Imcm KMUTNB

กระเป๋าผ้าพับได้ 600D โลโก้ EnConLab (KMUTT)