ปก-ข้อปฏิบัติในการใช้หน้ากากอนามัย
วิธีใส่หน้ากากอนามัย
สิ่งที่ไม่ควรทำ เวลาใส่หน้ากากอนามัย

ข้อปฏิบัติในการใช้หน้ากากอนามัย

วันนี้ Premiums เรามี วิธีการใส่หน้ากากอนามัย วิธีการถอดหน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธี และสิ่งที่ไม่ควรทำในขณะที่เราใส่หน้ากากอนามัยอยู่ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันเชื่อโรคต่างๆ จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

วิธีการใส่หน้ากากอนามัย

  1. ล้างมือก่อนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  2. เอาสายคล้องหู แล้วดัดลวดให้รับกับสันจมูก (เอาด้านสีเข้ม หรือด้านที่มันวาวอยู่ด้านนอก และขอบลวดอยู่ด้านบนสันจมูก)
  3. ดึงหน้ากากให้คลุมจมูก ปาก และคาง

วิธีการถอดหน้ากากอนามัย

  1. ล้างมือก่อน-หลังถอดหน้ากากนามัยทุกครั้ง
  2. ใช้มือ 2 ข้างจับสายคล้องหู ดึงหน้ากากอนามัยออกในแนวตรง
  3. ทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะ ไม่พับและไม่ให้มือสัมผัสหน้ากาก

สิ่งที่ไม่ควรทำขณะใส่หน้ากาก

  1. ใช้มือสัมผัสหน้ากาก
  2. ดึงหน้ากากอนามัยไว้ใต้จมูก
  3. ดึงหน้ากากอนามัยไว้ใต้คาง

Cr. สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาคอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย