ท่องเที่ยวประจำปี เขาใหญ่  /  มกราคม 2563

ชื่อกิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี เขาใหญ่ 2563 (เราจะไม่เหงา เพราะเรามีเขาอยู่ข้างๆ)

ข้อมูลกิจกรรม : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนจากการทำงาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย และเป็นการเติมพลังในการทำงานตลอดทั้งปี 2562 เป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงานอีกทางหนึ่ง แต่ปีนี้จะพิเศษกว่าปีอื่นๆ ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้กับพนักงานได้พาครอบครัวไปด้วย ทริปนี้จึงเป็นทริปที่พิเศษและใหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมา

 

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อเป็นการให้รางวัลกับพนักงานและเป็นการพักผ่อนจากการทำงานให้แก่บริษัทตลอดปี
  2. เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
  3. เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพนักงาน และผู้บริหารกับพนักงาน และครอบครัวพนักงานกับบริษัท

 

สถานที่ : สถานที่แรก โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่

สถานที่ 2 วัดหลวงพ่อทวดเขาใหญ่

สถานที่ 3 ร้านอาหาร 88 Coffee in khaoyai

สถานที่ 4 ของฝาก ข้าวแกงบ้านสวน 3

ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน ตั้งแต่วันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ. 2563

 

รายละเอียด :

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563

เวลา 07.00 น. เดินทางไปที่พัก โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่

เวลา 11.00 น. ถึงที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. ร่วมทำกิจกรรมของที่พัก ( ทำไอติม + ยาดม)

เวลา 14.30 น. กิจกรรม Out door (กินวิบาก+ตักน้ำใส่ถัง+ส่งต่อแป้ง)

เวลา 16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท + ถ่ายรูปครอบครัวกับช่างภาพมืออาชีพ

เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น. กิจกรรมสันทนาการ + จับฉลากของขวัญปีใหม่

เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2563

เวลา 07.00 รับประทานอาหารเช้า

เวลา 11.00 น. Check out ออกจากที่พัก เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เวลา 11.30 น. แวะไหว้พระ ณ วัดหลวงพ่อทวดเขาใหญ่

เวลา 12.30 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 88 Coffee in khaoyai

เวลา 15.00 น. ซื้อของฝากที่ศูนย์ของฝาก ณ ข้าวแกงบ้านสวน 3 และมุ่งหน้าเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เวลา 18.00 น. ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ