หมวกแฟชั่น

Fashion hat

หมวกแฟชั่น เป็นหมวกที่นำรูปแบบของหมวกทรงต่างๆมาผสมผสานเข้าด้วยกัน ไม่มีรูปแบบตายตัว นิยมใส่เพื่อความสวยงาม เป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งในการแต่งกาย หมวกชนิดนี้นิยมปักโลโก้เพียงเล็กน้อย เพราะรูปแบบตัวหมวกทำให้หมวกมีความโดดเด่น และสวยงามในตัวอยู่แล้ว

Fashion

รีวิวหมวกแฟชั่น

Review
Review
"รูปแบบ" หมวกแฟชั่น
Style
"ชนิดผ้า" ที่ใช้ในการทำหมวกแฟชั่น

ผ้าที่ใช้ในการทำหมวกแฟชั่นมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับรูปแบบหมวกและการใช้งานของลูกค้า ชนิดผ้าที่ได้รับความนิยมในการทำหมวก ได้แก่ ผ้าพรีส 20×10 ผ้าพรีส 7×7 และผ้าดีวาย

Fabric
ผ้าพรีส 20x10
ผ้าพรีส 7x7
ผ้าดีวาย
"การทำโลโก้" บนหมวกอุตสาหกรรม
logo

การทำโลโก้บนหมวก สามารถทำได้ทั้งงาน สกรีน  งานปัก และการติดป้ายแท็ก ขึ้นอยู่กับรูปแบบโลโก้ของลูกค้า การใช้งาน และชนิดของหมวก

การสกรีนหมวก

หมวกแฟชั่น มีรูปแบบหลากกลาย จะสามารถสกรีนได้ตามขนาดพื้นที่ของหมวก งานสกรีนจะเป็นการสกรีนสีตาย ไม่สามารถไล่สีได้ เหมาะสกรีนไม่เกิน 1-2 สี ในการสกรีนโลโก้จะต้องขึ้นบล็อก 1 สี ต่อ 1 บล็อก ยิ่งจำนวนสีมากจะยิ่งทำให้ราคาสูงตามไปด้วยเช่นกัน

การปักหมวก

งานปักหมวกแฟชั่น สามารถทำได้ทั้งการปักเรียบ และปักนูน พื้นที่และขนาดในการปัก ขึ้นอยู่กับรูปแบบของหมวก สามารถปักได้สูงสุดถึง 15 สี (ตามจำนวนหัวเข็มของเครื่องจักร) โดยจะทำการขึ้นบล็อกโลโก้ในโปรแกรมปักทีเดียวก่อนการปักจริง ในงานปัก ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดของโลโก้ ยิ่งโลโก้ที่มีขนาดใหญ่จะมีจำนวนฝีเข็มในการปักเยอะ และใช้เวลาในการปักนาน

การติดป้ายแท็ก

หมวกแฟชั่น เป็นหมวกที่มีรูปแบบแปลกใหม่ เน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลัก ดังนั้นการทำป้ายแท็กจึงเป็นการตกแต่งอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถนำมาติดเพื่อบอกชื่อผู้ผลิต บอกชื่อโลโก้ หรือพิมพ์ตราสัญลักษณ์ประจำองค์กร เพื่อนำมาตกแต่งทั้งด้านในและด้านนอกหมวกได้

"ตารางราคา" หมวกแฟชั่น
price
price
ขั้นตอนการสั่งทำหมวก
Order process
ORDER
เลือกแบบหมวก

Stock : ขั้นต่ำ 3 ใบ ใช้เวลา 5-7 วัน
Made to order : ขั้นต่ำ 100 ใบ ใช้เวลา 7-30 วัน

--->
LOGO

Stock : งานปัก (เรียบ/นูน)
Made to order : งานสกรีน, งานปัก (เรียบ/นูน), ป้ายแท็ก

--->
ยืนยันแบบ + ชำระเงินมัดจำ
เมื่อลูกค้าพิจารณาแบบ Artwork เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการชำระเงินมัดจำในจำนวน 40%
--->
รับสินค้า

เมื่อสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะแจ้งและยืนยันวันในการส่งสินค้า