ส่วนประกอบหมวก โรงงานผลิตหมวก

ส่วนประกอบของ ”หมวก”

ส่วนประกอบหมวก กลีบหมวกด้านหน้า

A. กลีบหมวกด้านหน้า

กลีบหมวกด้านหน้า อยู่บริเวณหน้าสุดของตัวหมวก เป็นส่วนที่นิยมใช้ในการทำโลโก้อย่างมาก กลีบหมวกด้านหน้ามีจำนวนกลีบ 1-2 ชิ้น หมวกทั้งใบจะประกอบไปด้วยกลีบด้านข้าง 2 ชิ้น (ซ้าย-ขวา) กลีบด้านหลัง 2 ชิ้น ดังนั้นหมวกที่มีกลีบด้านหน้า 2 ชิ้น จะเรียกว่า “หมวก 6 ชิ้น” และหมวกที่มีกลีบด้านหน้า 1 ชิ้น จะเรียกว่า “หมวก 5 ชิ้น” ส่วนหน้าและส่วนหลังของตัวหมวก สามารถใช้เนื้อผ้าเดียวกันทั้งหมวก หรือใช้เนื้อผ้าคนละชนิดกันได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของหมวกที่ลูกค้าเลือก

ส่วนประกอบหมวก ปีกหมวก

B. ปีกหมวก

ปีกหมวก เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ด้านหน้าหมวก ยื่นออกมาจากตัวหมวก เพื่อจุดประสงค์การใช้งานต่างๆ เช่น กันแดด บังลม  กันละอองน้ำ เรียกว่า ปีกหมวกเป็นส่วนประกอบชิ้นสำคัญของหมวกเลยก็ว่าได้ นอกจากการใช้งานหลักแล้วปีกหมวกยังเป็นส่วนประกอบที่ทำให้หมวกมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยสามารถเลือกตกแต่งปีกหมวกได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น เลือกปีกหมวกคนละสีกับตัวหมวก ตัดต่อปีหมวก เพิ่มขอบปีกเป็นคนละสีกับตัวปีก หรือที่เรียกว่า “กุ๊นหมวก” นั่นเอง  ดูรูปแบบปีกเพิ่มเติม  คลิก!!

ส่วนประกอบหมวก วนปีกหมวก

C. วนปีกหมวก

วนปีกหมวก คือเส้นด้ายที่เย็บรอบปีกหมวกส่วนหน้า เพื่อเป็นการยึดชิ้นงานระหว่างปีกหมวกกับผ้าที่ใช้หุ้มปีกหมวก และเพื่อความสวยงาม เนื่องจากลูกค้าสามารถเลือกสีด้ายวนปีกหมวกได้ ปกติทางฝ่ายผลิตของเราจะวนปีกหมวก 4 เส้น ด้วยกัน

ส่วนประกอบหมวก กระดุมหมวก

D. กระดุมหมวก

กระดุมหมวก อยู่ตรงกลางด้านบนสุดของตัวหมวก จะมีหรือไม่มีก็ได้ หากไม่ติดกระดุมหมวกจะทำให้มองเห็นบริเวณที่เย็บกลีบหมวกรวมกันตรงกลาง  จึงนิยมติดกระดุมหมวกเพื่อตกแต่งให้หมวกมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น กระดุมหมวกทำมาจาก เม็ดพลาสติกที่ถูกหุ้มด้วยผ้า ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถเลือกสีกระดุมหมวกได้จากแผงสีผ้าได้ตามต้องการ

ส่วนประกอบหมวก รูระบายอากาศ

E. รูระบายอากาศ

รูระบายอากาศ บางคนอาจเรียกว่าเจาะตาไก่ อยู่ด้านบนของตัวหมวกถัดจากกระดุมหมวก ไว้สำหรับระบายความร้อนจากด้านในหมวกเวลาสวมใส่ ทำให้รู้สึกไม่อึดอัด สามารถสวมใส่ได้นาน โดยรูระบายอากาศจะถูกเจาะที่กลีบหมวกทุกกลีบ กลีบละ 1 รู และเย็บรอบรูระบายด้วยเส้นด้าย ในส่วนนี้เองทำให้ลูกค้าสามารถเลือกสีของเส้นด้ายที่เย็บติดกับรูระบายอากาศได้ โดยปกติจะนิยมเย็บสีเดียวกันกับตัวหมวก

ส่วนประกอบหมวก ชิ้นคล้องหมวก

F. ชิ้นคล้องหมวก

ชิ้นคล้องหมวก อยู่ด้านหลังของตัวหมวกบริเวณล่างสุด ใช้สำหรับปรับขนาดหมวกให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่ ชิ้นคล้องหมวกส่วนใหญ่ทำมาจากผ้าชนิดเดียวกับตัวหมวกนำมาติดอุปกรณ์ปรับขนาดเพิ่ม มีหลายรูปแบบ เช่น รางเลื่อน สแน๊ป หัวเข็มขัด บัคเคิ้ล เมจิกเทป เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และชนิดของหมวกที่ลูกค้าเลือก ดูรูปแบบสายคล้องหมวกเพิ่มเติม คลิก!!