ชื่อกิจกรรม : ของขวัญวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ปี 2563

ข้อมูลกิจกรรม : บริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกๆคน โดยปีนี้เรามอบของขวัญให้กับพนักงาน  ซึ่งของขวัญนั้นคือ เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารในการจัดกิจกรรมนี้

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและเป็นกำลังสำคัญขององค์กร

2.เพื่อสร้างความประทับใจระหว่างกันจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดี

3.เพื่อสร้างความสุข ส่งเสริมให้การทำงานมีความสุข ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับพนักงานทุกคน  โดยการมอบของขวัญในครั้งนี้คือ เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเข็มที่ระลึกนั้นจัดทำด้วยวัสดุดีบุกผสมทองแดง มีขนาดความสูง 3.8 เซนติเมตร ชุบทองด้านหน้าและหลัง พื้นสีน้ำเงินลงยา ขอบสีทอง พระปรมาภิไธย วปร ลงยาสีขาว มหาเศวตฉัตร 9 ชั้น และฉัตร 7 ชั้น ลงยาสีขาว แพรแถบสีทอง ราชสีห์ลงยาสีขาว และคชสีห์ลงยาสีม่วงอมชมพู ข้อความพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บรรจุในกล่อง โดยการมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นกำลังสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร และเพื่อแสดงความขอบคุณที่พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อองค์กร