ส่วนประกอบของหมวก ”ปีกหมวก”

ปีกหมวก-ปกบทความ

ปีกหมวก เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ด้านหน้ายื่นออกมาจากตัวหมวก การใช้งานหลัก เพื่อบังแดด กันลม กันฝุ่นละออง นอกจากนี้ ปีกหมวกยังเป็นส่วนประกอบที่ทำให้หมวกมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งปีกหมวกที่พบเห็นกันทั่วไป จะมีทั้งแบบตรง และแบบโค้ง เดิมแผ่นพลาสติกที่ใช้ทำปีกหมวกเป็นแบบตรง แต่ถูกนำมาดัดให้มีความโค้งเพื่อให้เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ปีกหมวกแบบตรง

ปีกหมวกแบบตรง

ปีกหมวกแบบตรง อาจไม่แพร่หลายเท่ากับแบบโค้งแต่การใช้งานจะนำไปใช้กับทรงที่มีลักษณะเฉพาะ อย่างหมวกฮิปฮอป ด้วยการใช้งานของหมวกฮิปฮอป จะเน้นสวมใส่เพื่อเป็นเครื่องประดับในการแต่งกายมากกว่าใส่เพื่อบังแดด ทำให้ส่วนใหญ่ปีกหมวกแบบตรงมีความยาวปีกสั้นกว่าปีกแบบโค้ง ในการตกแต่งจะเน้นการเล่นสี และลายผ้ามากกว่าการตัดต่อ ตัวปีกจะเป็นสีเดียวกันทั้งชิ้น ตกแต่งด้วยลายผ้า หรือการสกรีนผ้าที่ใช้สำหรับหุ้มปีก ไม่นิยมการตัดต่อชิ้นผ้า กุ๊นปีก หรือทำปีกแซนด์วิช

ปีกหมวกแบบโค้ง

ปีกหมวกแบบโค้ง

ปีกหมวกแบบโค้ง เป็นลักษณะที่เราพบเห็นกันทั่วไป มีลักษณะโค้งเข้ารูปรับกับใบหน้า เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานอย่างสูงสุด โดยปกติมาตรฐานความยาวปีกหมวกที่เราผลิตอยู่ที่ 8-8.5 ซม. ปีกหมวกแบบโค้งได้รับความนิยมและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายแม้แต่ในหมวกทรงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวกแก๊ป หมวกกอล์ฟ และหมวกแฟชั่นบางชนิด ปีกหมวกแบบโค้งได้รับความนิยมมากในเรื่องของการแต่งปีกเพื่อให้เกิดความสวยงาม มีทั้งการตัดต่อผ้าที่ใช้ในการหุ้มปีกหมวกให้มีสีสันเพิ่มมากขึ้น ปีกแซนด์วิช กุ๊นปีก วนปีกหมวก และปักปีกหมวก เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกรูปแบบต่างๆให้เหมาะกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น