ชื่อกิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี  Beat Active 2566

ข้อมูลกิจกรรม : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด จัดกิจกรรมสันทนาการ โดยแบ่งทีมทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนจากการทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกคนและระหว่าง ผู้บริหารกับพนักงาน อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อเป็นการให้รางวัลกับพนักงานและเป็นการพักผ่อนจากการทำงาน
  2. เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
  3. เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทุกคนภายในบริษัทฯ

สถานที่ :  ไบเทค บางนา 88 ยูนิต EH105 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ระยะเวลา : วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น.

รายละเอียด :

เวลา 08.00 น. นัดรวมตัวกันที่บริษัทฯ

เวลา 08.30 น. ออกเดินทางไปไบเทค บางนา

เวลา 9.30 น. ถึง Beat Active วอร์มร่างกายก่อนทำกิจกรรม

เวลา 09.40 – 12.00 น. พนักงานทั้ง 2 ทีม แข่งขันกิจกรรมร่วมกัน

เวลา 12.00 รับประทานอาหาร

เวลา 13.00 – 15.00 น. เล่นกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย ภายใน Beat Active

มีกิจกรรมทำร่วมกันดังนี้

  1. RACING (รถปั่น Padel Car ไม่ให้ทิชชู่ขาด)
  2. THE BALL (โยนบอลใส่แป้น ทำแต้ม)
  3. THE BAG TIC TAC TOE (แข่งกันวางกระดาน X / O)
  4. ปีนหน้าผาจำลอง
  5. ไต่เชือกผจญภัย