ชื่อกิจกรรม : มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ปี 2566

ข้อมูลกิจกรรม : บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกๆคน โดยจัดกิจกรรมการมอบของขวัญวันเกิดให้กับพนักงาน เป็นกิจกรรมเล็กๆภายในบริษัท โดยปีนี้ได้มอบของขวัญให้กับพนักงาน คือ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เข็มกลัดที่ระลึก และชุดสแตมป์ ร.9 ที่ระลึก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และฝ่ายบุคคลในการจัดกิจกรรมนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นของที่ระลึก ทำให้เกิดความประทับใจแก่พนักงาน ทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและเป็นกำลังสำคัญขององค์กร ทำให้มีขวัญกำลังใจในการทำงาน

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดให้กับพนักงานทุกคน  โดยของขวัญที่มอบให้ในครั้งนี้คือ คือ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เข็มกลัดที่ระลึก และชุดสแตมป์ ร.9 ที่ระลึก ตามความเหมาะสม การมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นกำลังสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร และเพื่อแสดงความขอบคุณที่พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อองค์กร