โพทอิท โลโก้ ONE MOMENT IN TIME

หน้าแรก / Products / โพทอิท โลโก้ ONE MOMENT IN TIME

โพทอิท โลโก้ ONE MOMENT IN TIME

โพทอิท โลโก้ ONE MOMENT IN TIME

ใช้สำหรับจดบันทึก จดโน้ตข้อความต่างๆ

หรือเพื่อเตือนความจำ ไว้สำหรับเป็นของแจก

ขนาด : 3×3 นิ้ว

ปกหน้า-หลัง : กระดาษอาร์ต 190 แกรม พิมพ์ 4 สีออฟเซ็ท

เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม 100 แผ่น พิมพ์ 4  สี 1 ด้าน

พิมพ์ : 4 สีออฟเซ็ท

โลโก้ : ONE MOMENT IN TIME

บรรจุ : ถุงแก้ว   1:1

จำนวน : 3000 เล่ม

ราคา : 31.50  บาท

PO : PPO 7054

Sale : TUKTIK

Description

Title

Go to Top