สมุดโน้ต โลโก้ GEMINI

หน้าแรก / Products / สมุดโน้ต โลโก้ GEMINI

สมุดโน้ต โลโก้ GEMINI

สมุดโน้ต โลโก้ GEMINI

ใช้สำหรับจดบันทึก จดโน้ตข้อความต่างๆ

หรือเพื่อเตือนความจำ จะเป็นการเขียนโน้ต

ขนาด : A5

ปกหน้า : ปกจัวปัง พิมพ์ 1 สี

ปกหลัง : ปกจัวปัง พิมพ์ 1 สี

เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม 100 แผ่น พิมพ์ 1 สี

เข้าเล่ม : ร้อยห่วงกระดูกงู 100 แผ่น พิมพ์ 1 สี

บรรจุ : ถุงแก้ว 1:1

ขั้นต่ำ : 100 เล่ม

ราคา : 52-159 บาท

PO : PPO 7147

Sale : AOM

Description

Title

Go to Top