ปฏิทินตั้งโต๊ะ โลโก้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หน้าแรก / Products / ปฏิทินตั้งโต๊ะ โลโก้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ปฏิทินตั้งโต๊ะ โลโก้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ปฏิทินตั้งโต๊ะ โลโก้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ปฏิทินตั้งโต๊ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ

แสดงข้อมูลเวลาและวันที่ในปีที่แตกต่างกันได้

ขนาด : 28 x 14 cm (แนวนอน)

กระดาษ :

ปฏิทิน : กระดาษอาร์ต 210 แกรม จำนวน 14 แผ่น 28 หน้า พิมพ์สี Offset เคลือบเงา

กระดาษโพสต์อิท 1 : สีเหลืองขนาด 7.5 x 7.5 cm จำนวน 50 แผ่น ไม่พิมพ์

กระดาษโพสต์อิท 2 : โพสต์อิทเล็ก 1.2 x 5 cm จำนวน 50 แผ่น ไม่พิมพ์

กระดาษโน้ต : กระดาษปอนด์ 70 แกรม จำนวน 50 แผ่น พิมพ์ 1 สี

ฐาน : จั่วปัง สีขาว

เข้าเล่ม : ห่วงกระดูกงู 4 ข้อ (ซ้าย-ขวา)

บรรจุ : ถุงฝากาว 1:1

ขั้นต่ำ : 300 เล่ม

ราคา : 150 – 250 บาท

PO : PPO 7072

Sale : Am

 

 

 

Description

Title

Go to Top