กระดาษก้อน โลโก้ IVF

หน้าแรก / Products / กระดาษก้อน โลโก้ IVF

กระดาษก้อน โลโก้ IVF

กระดาษก้อน โลโก้ IVF

ใช้สำหรับจดบันทึก จดโน้ตข้อความต่างๆ

หรือเพื่อเตือนความจำ จะเป็นการเขียนโน้ต

ขนาด : 9×9 cm

ปกหน้า : กระดาษอาร์ต 190 แกรม พิมพ์ 4 สีออฟเซ็ท

ปกหลัง : กระดาษอาร์ต 190 แกรม พิมพ์ 4 สีออฟเซ็ท

เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม 100 แผ่น พิมพ์ 1 สี

เข้าเล่ม : ไสกาวฉีกได้

บรรจุ : ถุงแก้ว 1:1

ขั้นต่ำ :  300 ก้อน

ราคา :

PO : PPO 6589

Sale : AOM

Description

Title

Go to Top