การเข้าเล่ม “กระดาษก้อน”

………วันนี้แอดมินขอนำเสนอของพรีเมี่ยม “กระดาษก้อน” เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการขายที่ได้ผล เพราะการแจกกระดาษก้อน กระดาษโน้ต พิมพ์โลโก้  ผู้ที่ได้รับจะใช้งานได้จริงและวางไว้บนโต๊ะจนกว่าของจะถูกใช้จนหมด เท่ากับเราได้เตือนความจำให้กับผู้รับในทุกครั้งที่ใช้กระดาษก้อนพิมพ์โลโก้ที่เราแจกไป กระดาษก้อน กระดาษฉีก กระดาษโพสอิท กระดาษก้อนพิมพ์โลโก้ กระดาษก้อนไสกาว กระดาษก้อนแบบฉีกได้ กระดาษก้อนพรีเมี่ยม สิ่งพิมพ์ เราสามารถออกแบบโลโก้ หรือข้อความที่เราต้องการได้ แอดมินจึงอยากนำเสนอและกระดาษโน๊ตแบบก้อน เป็นของพรีเมี่ยมที่ช่วยลูกค้าในการทำการตลาดให้ผู้รับได้นึกถึงกันเวลาใช้งาน

ความหมายของกระดาษก้อน

กระดาษก้อน กระดาษโน้ต ถูกผลิตมาเพื่อใช้สำหรับจดบันทึก และโดยปกติจะมีขนาดประมาณ  9×9 cm. / 10×10 cm. / 4×6 cm. / 3.5×8 cm. และ A5 จำนวนเนื้อในของกระดาษทั้งหมดบรรจุประมาณ 30-100 แผ่น /ก้อน  ด้านรูปทรงมีหลากหลายแบบ และสามารถออกแบบไดคัทได้ตามที่ลูกค้าต้องการ การปริ้นโลโก้ของบริษัทลงไปในกระดาษก้อน กระดาษฉีก ทำให้พวกเขาเห็นแบรนด์ หรือสินค้าได้มากขึ้น  เนื่องจากตัวงานกระดาษก้อนมีจำนวนแผ่นกระดาษที่ค่อนข้างเยอะ เมื่อมีกลุ่มที่ได้ใช้กระดาษก้อนนี้ซ้ำๆเกือบทุกวัน พวกเราก็จะเห็นเหล่าแบรนด์ โลโก้ นั้นซ้ำๆทุกวันด้วยเช่นกัน  นั้นแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการใช้งานของกระดาษก้อน และเป็นของแจกช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับธุรกิจ จนเกิดความประทับใจ

รูปแบบการเข้าเล่มของกระดาษก้อน

การเข้าเล่มสมุดโน๊ต/ กระดาษก้อน

การเข้าเล่มนั้นมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้นำไปใช้งานและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน การออกแบบงานเพื่องานเข้าเล่มจะต้องคำนึงถึงการจัดวางหน้ากระดาษ ระยะขอบและระยะเข้าเล่ม เพื่อนำไปเข้าเล่ม โดยไฟล์งานที่จัดทำต้องมีความสอดคล้องกันกับการเข้าเล่มที่ต้องการลักษณะการเข้าเล่มของกระดาษก้อน ที่ต้องการด้วย

เทคนิคการเข้าเล่มงานสิ่งพิมพ์มีทั้งหมด 5 แบบ การเข้าเล่มกาวหัว / การเข้าเล่มแบบไสกาว/การเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา / การเข้าเล่มแบบเย็บกี่ / การเข้าเล่มโดยเข้าห่วง แต่สำหรับงานกระดาษก้อน หรือกระดาษฉีก นิยมการเข้าเล่มแบบไสกาว

การเข้าเล่มของกระดาษก้อนที่ได้รับความนิยม

การเข้าเล่มแบบไสกาว เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากเข้าเล่มได้เรียบร้อยสวยงาม ราคาย่อมเยา สะดวกในการใช้งานโน๊ตจดบันทึกส่งโน๊ต การเข้าเล่มแบบไสกาวจำนวนหน้าที่เหมาะแก่การไสกาวคือ 30-150 หน้า หรือความหนาของสันเริ่มต้นตั้งแต่ 5 ซม. ความหนาของกระดาษที่นิยมนำมาเข้าเล่มไสกาวตั้งแต่ ปก 120-360 แกรม เนื้อใน 70 แกรม ลักษณะการเข้าเล่มแบบนี้ จะเป็นการไสกาวได้ทั้งด้านข้าง หรือด้านบนหัวของกระดาษก้อน

การ Packing “กระดาษก้อน – กระดาษโน๊ต” ของ PremiumS

บรรจุภัณฑ์สำหรับงาน กระดาษก้อน/ กระดาษโน้ต มีดังนี้

  • กล่องกระดาษอาร์ต หรือ กล่องจัวปัง (พิมพ์โลโก้)
  • ซิลแพค
  • แพคถุง 1:1
  • ไม่แพค

บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด ของเรานั้นมีทีมงานแผนกกราฟฟิกเป็นของเราเอง เพื่อช่วยในการออกแบบงาน โดยทีมงานของเราจะเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตสินค้าประเภท กระดาษก้อน กระดาษโน้ต เพื่อสินค้าที่ออกแบบสามารถผลิตได้จริงด้วย ลูกค้าที่สนใจของพรีเมี่ยมในโอกาสต่างๆ สามารถเลือกชมสินค้าเพิ่มเติม “คลิก” และปรึกษาทีมงานฝ่ายขายที่ LINE : @PremiumS.co.th หรือ TEL : 02 428 8999