GIVING’S DAY SPECIAL 1 : สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และเงินบริจจาค ให้กับโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

ข้อมูลกิจกรรม :  กิจกรรมนี้เป็นการช่วยเหลือทางโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ที่บริเวณห้องสมุด  ห้องเก็บอุปกรณ์ดนตรี ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา ห้องเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร และห้องนักการภารโรง ทางเราได้มอบหนังสื่อที่เหมาะแก่การเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียน อุปกรณ์กีฬา พัดลมตั้งพื้นและเงินบริจาคจำนวนหนึ่ง

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เด็กได้มีอุปกรณ์พร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่จะถึงนี้

เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางโรงเรียนในเบื้องต้น

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู บุคคลากร

ระยะเวลา : 2 สัปดาห์ รวบรวมสิ่งของและเงินบริจาค ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559

ได้ดำเนินการมอบสิ่งของและเงินบริจาค ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สถานที่ : ณ  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว  หมู่ 1 ตำบล เขาชนกัน อำเภอ แม่วงก์  จังหวัด นครสวรรค์

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด, บริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บัดดี้ เอฟโวลูชั่น จำกัดได้นำสิ่งของที่จำเป็นและเงินมามอบให้กับทางโรงเรียน เนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ด้วยสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งแต่เวลา 13:00 น.วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยห้องแรกที่เกิดเหตุไฟฟ้าไหม้ คือห้องนักการภารโรง ที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 20 ลิตรที่อยู่ภายในห้อง จึงทำให้ลุกลามไปยังห้องอื่นๆอย่างรวดเร็ว ทางครูเวรประสานงานทาง อบต ที่ใกล้ที่สุดมาช่วยนำรถดับเพลิงสกัดพื้นที่ ที่กำลังไฟไหม้ มิให้ลุกลามไปยังอาคารอื่นๆอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาและห้องเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร อาคารสองฝั่งได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย มีกระจกแตกบริเวณห้องน้ำ หลังคาด้านบนมีลอยเพลิงไหม้เล็กน้อยของอาคารสองชั้นฝั่งประถม ต้นไม้บริเวณรอบอาคารที่ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว มีบุคลากรทั้งหมด 11 คน และครูอัตราจ้าง 2 คน นักเรียนทั้งหมดประมาณ 200 คน การเข้าศึกษาของทางโรงเรียนมีเด็กเพิ่มขึ้นทุกๆปี เพื่อให้โรงเรียนและเด็กๆมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ที่จะถึงนี้ บริษัทจึงรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นและเงินบริจาค ที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของทางโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวให้กับผู้มีจิตอาสามอบสิ่งของสมทบกับทางบริษัท ดังนั้นบริษัทส่งตัวแทนของผู้บริจาคและพนักงานในองค์กรไปมอบสิ่งของและเงินบริจาค ให้กับทางโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559