เพราะเราจะไม่ทิ้งกัน 1 PO = 99 บาท มอบให้ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

โครงการ 1 PO = 99 บาท ไม่หักค่าใช้จ่าย ให้กับ “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว “

#เพราะเราจะไม่ทิ้งกัน ♥️🤟🏻สรุปยอดเงินบริจาค ของโครงการ 1 PO = 99 บาท ไม่หักค่าใช้จ่าย ให้กับ “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ” 🏥🏥 เพื่อ ดูแลรักษาตา ให้กับคนยากไร้ และ กิจกรรม ส่งเสริม คุณภาพชีวิต โดยยอดเงินรวมกับยอดจำหน่ายกระเป๋า

ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 – 19 มีนาคม 2563
💰รวมเป็นจำนวนเงิน 26,500 บาท 💰

โดยจำนวนเงินที่ขายกระเป๋าได้ส่วนนึงเราจะแบ่งไปบริจาคซื้อเครื่องช่วยหายใจ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่