โครงการ 1 PO = 99 บาท ไม่หักค่าใช้จ่าย ให้กับ “มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี“

เพราะเราจะไม่ทิ้งกัน  สรุปยอดเงินบริจาค ของโครงการ 1 PO = 99 บาท ไม่หักค่าใช้จ่าย ให้กับ “มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี”  เพื่อ เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยยอดเงินรวมกับยอดจำหน่ายกระเป๋า

ตั้งแต่วันที่ 19  มีนาคม 2562 – 19 มีนาคม 2563

รวมเป็นจำนวนเงิน  5,000 บาท

โดยจำนวนเงินที่ขายกระเป๋าได้ส่วนนึงเราจะแบ่งไปบริจาค โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.Premiums.co.th

https://www.facebook.com/Premiums.co.th