โครงการ 1 PO = 99 บาท ไม่หักค่าใช้จ่าย ให้กับ “มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก “

เพราะเราจะไม่ทิ้งกัน  สรุปยอดเงินบริจาค ของโครงการ 1 PO = 99 บาท ไม่หักค่าใช้จ่าย ให้กับ “มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก”  เพื่อ เป็นกำลังสำคัญในการสนันสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาเด็กๆในโรงพยาบาล โดยยอดเงินรวมกับยอดจำหน่ายกระเป๋า

  • ตั้งแต่วันที่ 19  มีนาคม 2562 – 19 มีนาคม 2563
  • รวมเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท
  • โดยจำนวนเงินที่ขายกระเป๋าได้ส่วนนึงเราจะแบ่งไปบริจาค โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่