สมุดโน้ตรีไซเคิลและความคุ้มค่ากับการดูแลโลกของเรา

book recycle

ต้นไม้คือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อโลกของเรามาก และรู้หรือไม่ว่าในหนึ่งวันนั้นเราต้องตัดต้นไม้เพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมากขนาดไหน โดยเฉพาะกับการใช้ต้นได้เพื่อมาผลิตเป็นกระดาษให้เราได้ใช้เขียนใช้จดบันทึกกัน ยิ่งต้นไม้ถูกตัดไปมากเท่าไรก็ยิ่งส่งผลต่อโลกที่เราอาศัยอยู่มากขึ้นเท่านั้น อย่างนั้นแล้วในปัจจุบันมนุษย์จึงเกิดความตระหนักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น สมุดโน้ตรีไซเคิลคือทางออกที่ช่วยลดปริมาณของต้นไม้ที่ถูกตัดลงได้

สมุดโน้ตรีไซเคิลกับการนำกลับมาใช้ใหม่

อันที่จริงแล้วการรีไซเคิลนั้นมีการแบ่งประเภทออกเป็นหลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือการนำสิ่งที่ถูกใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง กระดาษที่เราใช้กันเสร็จไปแล้วจะสามารถนำมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อผลิตขึ้นมาเป็นกระดาษให้เราได้ใช้อีกครั้งโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปตัดต้นไม้มาผลิตเพิ่ม ช่วยลดจำนวนทรัพยากรป่าไม้ที่โดนทำลายให้น้อยลงไปได้มาก โลกของเราก็จะมีความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นได้ ยิ่งถ้าหากว่าเราใส่ใจและเลือกที่จะใช้สมุดโน้ตรีไซเคิลกันให้มากขึ้น ก็จะยิ่งช่วยดูแลโลกของเราได้มากกว่าจากที่เคยเป็นมา

สมุดโน้ตรีไซเคิลตัวแทนของความใส่ใจโลก

การใช้สมุดจากกระดาษที่เป็นกระดาษรีไซเคิลคือการแสดงออกถึงความใส่ใจในธรรมชาติของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี และยิ่งกับการสั่งผลิตสมุดรีไซเคิลเพื่อใช้ในการแจกเป็นของชำร่วยหรือของพรีเมี่ยมด้วยแล้ว ยิ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้มอบ เช่นเดียวกับการรณรงค์ที่เราเห็นกันทั่วไปกับการใช้ถุงผ่ารักษ์โลก ที่ทำให้คนใช้ถุงผ้ากลายเป็นคนที่ดูดี เป็นคนที่ใส่ใจโลกของเรา เช่นเดียวกับการใช้สมุดโน้ตที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลมาก็เป็นตัวแทนของความใส่ใจโลกของเราที่ทุกคนร่วมมือกันทำด้วยกันได้

ปกติแล้วเวลาเราใช้สมุดอะไรก็ตามเมื่อใช้เสร็จแล้วก็จะต้องเอาไปทิ้งไปทำลาย ซึ่งนั่นเป็นการใช้ของได้ไม่คุ้มค่า ด้วยเพราะคุณสมบัติของกระดาษที่สามารถนำมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง การหันมาเลือกใช้สมุดโน้ตรีไซเคิลจึงเป็นหนึ่งทางออกที่เราทุกคนสามารถทำได้ เพียงแค่เปลี่ยนจากการซื้อสมุดเล่มใหม่มาให้และใช้สมุดที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อโลกของเรา เพียงการเลือกเล็ก ๆ เท่านี้ ถ้ารวมกันแล้วก็จะสามารถช่วยลดจำนวนทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกตัดลงไปได้แล้ว ถ้าต้องการให้โลกของเรายังสวยเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนกันตั้งแต่วันนี้เลย