ชื่อกิจกรรม : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567

ข้อมูลกิจกรรม : วันเด็กถูกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เห็นถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในภายภาคหน้า วันเด็กจึงเรียกได้ว่าเป็นวันพิเศษสำหรับเด็กๆวันหนึ่ง ตามสถานที่ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจึงช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมเล่นเกม กิจกรรมสันทนาการ การจับฉลาก แจกของรางวัล ฯลฯ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดหาของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆต่อไป

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมของเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ

ระยะเวลา : รวบรวมข้อมูลและสิ่งของเพื่อมอบแก่สถานที่ต่างๆ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7มกราคม 2567

  • จัดกิจกรรมวันเด็ก 1 วัน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567

สถานที่ : โดยได้มอบสิ่งของทั้งหมด 3 สถานที่

  1. ศูนย์นันทนาการทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
  2. ศูนย์นันทนาการหนองจาก ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.
  3. มัสยิดดารุสศ่อฮาบะฮ์ ซอย พญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.
  4. ชุมชนมติมิตร ซ.ประชาอุทิศ 37 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด, บริษัท เดินด้าย จำกัด, บริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด ได้มอบสิ่งของเครื่องเขียนสำหรับน้องๆ จำนวนที่ละ 100 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กให้กับน้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 นี้ โดยในวันเด็กนี้ พนักงานบริษัทฯ ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตชุมชนมติมิตร ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้เด็กๆในชุมชน โดยมีเด็กๆมาร่วมกิจกรรมประมาณ 30-50 คน มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ร่วมสนุก ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 12.00 น. เช่น กิจกรรมกินวิบาก เป่าแป้ง กิจกรรมตอบคำถาม และ กิจกรรมประคองสิ่งของเพื่อสร้างสามัคคี ฯลฯ และได้มอบเงินรางวัลให้กับน้องๆที่ร่วมแข่งขันกิจกรรมในครั้งนี้