ชื่อกิจกรรม : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2565

ข้อมูลกิจกรรม : วันเด็กถูกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เห็นถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในภายภาคหน้า วันเด็กจึงเรียกได้ว่าเป็นวันพิเศษสำหรับเด็กๆวันหนึ่ง ตามสถานที่ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจึงช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมเล่นเกม กิจกรรมสันทนาการ การจับฉลาก แจกของรางวัล ฯลฯ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดหาของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆต่อไป

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมของเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ

ระยะเวลา : รวบรวมข้อมูลและสิ่งของเพื่อมอบแก่สถานที่ต่างๆ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 9 มกราคม 2565

  • จัดกิจกรรมวันเด็ก 1 วัน วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

สถานที่ :  ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด, บริษัท เดินด้าย จำกัด, บริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด ได้มอบสิ่งของ กระเป๋าผ้า แก้วน้ำสแตนเลส กระบอกน้ำสแตนเลส และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กให้กับน้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 นี้