ร่มกอล์ฟ

umbrella
umbrella

ร่มกอล์ฟเป็นร่มที่ได้รับความนิยมใช้งานตามสถานที่ต่างๆ เช่น สนามกอล์ฟ โรงแรม สำนักงานหมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ เป็นร่มที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถจุคนได้ 2-4 คน โดยร่มกอล์ฟอาจเรียกตามการใช้งาน เนื่องจากมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ การออกแบบสามารถทำให้ทนต่อแรงลมได้ในระดับหนึ่ง และมีความแข็งแรง จึงได้รับความนิยมในการนำไปใช้ที่สนามกอล์ฟเป็นส่วนมาก จึงเรียกว่า ร่มกอล์ฟ

ร่มกอล์ฟ

มี 3 ขนาด 30 นิ้ว / 32 นิ้ว / 34 นิ้ว
แผงสีร่ม : ผ้าร่มไนล่อน มี 2 แบบ เคลือบ UV / ไม่เคลือบ UV
โลโก้ : งานสกรีน /พิมพ์ OFFSET

ส่วนประกอบ

 • ผ้าร่ม (เคลือบ UV / ไม่เคลือบ UV)
 • โครงร่ม ( โครงเหล็ก / โครงไฟเบอร์ )
 • ซี่ร่ม ( ซี่เหล็ก/ซี่ไฟเบอร์)
 • จุกร่ม / จุกตุ้ม (พลาสติก/ไม้/เหล็ก)
 • ด้ามจับ (พลาสติกโค้ง/ พลาสติกตรง / ไม้ / ด้ามโฟม)
 • สายรัดร่ม (สายผ้ากระดุมแป๊ก)
 • ปลอกร่ม (พลาสติก/ผ้า)

ร่มกอล์ฟ 2 ชั้น

มีขนาดเดียว 30 นิ้ว
แผงสีร่ม : ผ้าร่มไนล่อน มี  2 แบบ เคลือบ UV / ไม่เคลือบ UV
โลโก้ : งานสกรีน /พิมพ์ OFFSET

ส่วนประกอบ

 • ผ้าร่ม (เคลือบ UV / ไม่เคลือบ UV)
 • โครงร่ม ( โครงไฟเบอร์ )
 • ซี่ร่ม ( ซี่ไฟเบอร์)
 • จุกร่ม / จุกตุ้ม (พลาสติก)
 • ด้ามจับ (พลาสติกตรง / ด้ามโฟม)
 • สายรัดร่ม (สายผ้ากระดุมแป๊ก)
 • ปลอกร่ม (พลาสติก/ผ้า)
"รูปแบบ" ของ ร่มกอล์ฟ
Umbrella style
style
"แผงสี" สำหรับทำร่มกอล์ฟ
Colors for umbrella
Color
ผ้าร่มไนล่อน แบบ เคลือบ UV
ผ้าร่มไนล่อน แบบ ไม่เคลือบ UV
ผ้าร่ม PONGEE แบบ ไม่เคลือบ UV
"การทำโลโก้" บนร่มกอล์ฟ
logo
logo
การทำโลโก้ร่ม แบบ สกรีน
แบบ สกรีน

งานสกรีนโลโก้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามรหัสสี Pantone สามารถเลือกสกรีนได้มากกว่า 1 สี ในตำแหน่งเดียวกัน ทั้งยังสามารถสกรีนโลโก้ได้ครบทั้ง 8 ช่อง โดยเป็นโลโก้เดียวกันหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่แนะนำให้แต่ละช่องเป็นลายต่อกัน เนื่องจากการทำร่มเป็นการนำแต่ละชิ้นผ้าซึ่งนำไปสกรีนมาแล้วมาประกอบกัน ดังนั้นเวลาวางตัวผ้าต่อกันบนโครงร่มอาจทำให้ลายในการสกรีนมีเหลื่อมกันบ้างเล็กน้อย

การทำโลโก้ร่ม แบบ Offset
แบบ Offset
โลโก้ที่มีจำนวนสีตั้งแต่ 4 สีขึ้นไป หรือโลโก้ที่มีการไล่สี ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการพิมพ์ Offset วิธีนี้เป็นเหมือนการปริ้นโลโก้ลงบนตัวผ้า จึงทำให้ได้รูปแบบโลโก้ การไล่สีได้ตามแบบ แต่ด้วยความที่พื้นผิววัสดุที่พิมพ์ลงเป็นผ้า อาจทำให้เกิดการดูดซึมของสีโลโก้ที่พิมพ์ลงไป
ส่วนประกอบของ ร่มกอล์ฟ
UMBRELLA COMPONENTS
COMPONENTS
"ตารางราคา" ร่มกอล์ฟ
price
Price
รับผลิตร่มกอล์ฟ ร่มกอล์ฟสกรีนโลโก้ ร่ม30นิ้ว โรงงานผลิตร่ม
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
Order process
ORDER
เลือกแบบร่ม

สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 คัน ใช้เวลา 30 วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวน)

--->
LOGO

งานสกรีน / พิมพ์ OFFSET

--->
ยืนยันแบบ + มัดจำ

เมื่อลูกค้าพิจารณาแบบ Artwork เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการชำระเงินมัดจำในจำนวน 40%

--->
รับสินค้า

เมื่อสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะแจ้งและยืนยันวันในการส่งสินค้า

"ตัวอย่างผลงาน" ร่มกอล์ฟ
portfolio
portfolio