กระดาษก้อน  โลโก้ H2O

หน้าแรก / Products / กระดาษก้อน  โลโก้ H2O

กระดาษก้อน  โลโก้ H2O

กระดาษก้อน  โลโก้ H2O

ใช้สำหรับจดบันทึก จดโน้ตข้อความต่างๆ

หรือเพื่อเตือนความจำ จะเป็นการเขียนโน้ต

ขนาด : 4×4  นิ้ว

ปกหน้า : ปกกระดาษอาร์ทการ์ด 190 แกรม พิมพ์ 4 สี

ปกหลัง : ปกกระดาษอาร์ทการ์ด 190 แกรม พิมพ์ 2 สี

เนื้อใน : เนื้อในกระดาษปอนด์ 70 แกรม 100 แผ่น พิมพ์ 1สี

เข้าเล่ม : ไสกาวฉีกได้ หุ้นสัน

บรรจุ : แพ๊คถุงแก้ว 1:1

ขั้นต่ำ : 300 ก้อน

ราคา : 10-49

PO : PPO 6326

Sale : AOM

Description

Title

Go to Top