ชื่อกิจกรรม : Thank You 2019

ข้อมูลกิจกรรม : บริษัทได้ทำการจัดส่งตัวแทนเพื่อเดินทางไปมอบของขวัญ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2563 แก่ลูกค้า และซัพพลายเออร์ (Supplier) ของบริษัท แทนคำขอบคุณ  ที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจกับทางบริษัทฯ ของเราตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ : เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด และบริษัทในเครือ ในการให้บริการและได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบของขวัญ แก่ลูกค้าของท่าน และขอขอบคุณซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือ ในการผลิตสินค้าเป็นอย่างดี

ระยะเวลา : 4 วัน  ในวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2562 และ

วันที่ 7-8 มกราคม 2563

สถานที่ : บริษัทลูกค้า และซัพพลายเออร์ (Supplier)

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด และบริษัท เดินด้าย จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม Thank you 2019เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า และซัพพลายเออร์ (Supplier) ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และให้ความไว้วางใจกับทางเราเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมถือโอกาสนี้อวยพร และสวัสดีปีใหม่ลูกค้าและซัพพลายเออร์ (Supplier) ในเดือนแห่งความสุข โดยมีพนักงานฝ่ายขาย และฝ่ายผลิตเป็นตัวแทนเดินทางไปมอบของขวัญ และส่งของขวัญผ่านทางไปรษณีย์ อาทิเช่น กระเช้าของขวัญ กระเช้าข้าว กล่องนาฬิกา ปากกาโลหะ ฯลฯ